KontaktVÄÄRTUSLIKUM SÕIDUK

Kui hooldad oma sõidukit regulaarselt Fakto Auto teeninduses, on meie meeskond Sinu auto olukorrast teadlik. Täidetud garantii-hooldevihik on tõestuseks, et sõidukit on hooldatud vajaliku intervalli tagant, ning et seda pole teostatud mõne asjatundmatu teenusepakkuja poolt. Taoline teadmine annab sõiduki edasimüügil kindluse küsida kasutatud auto eest kõrgemat hinda.

vaartuslikumsoiduk